இணைப்புகள்

Share Subscribe
தமிழில் எழுத மென்பொருள்

1. NHM Writer, NHM Transliterator

2. Google IME

3. Ubuntu-வில் தமிழ்


அகராதி

1. சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகராதி

2. Tamil Cube அகராதி

3. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - அகராதிகள் (Tamil Virtual Academy - dictionaries)


கலைச்சொற்கள்

1. விக்கிபீடியா - கலைச்சொற்கள் (Wikipedia's English-Tamil technical glossary)