தகவல்

Share Subscribe

தமிழில் எழுத மென்பொருள்

  1. NHM Writer
  2. Chrome browser - Google Input Tools
  3. Microsoft Indic Language Input Tool
  4. குறள் தமிழ்ச் செயலி
  5. Ubuntu-வில் தமிழ்

அகராதி

  1. சென்னைப் பல்கலைக்கழக அகராதி
  2. Tamil Cube அகராதி
  3. தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - அகராதிகள் (Tamil Virtual Academy - dictionaries)

கலைச்சொற்கள்

  1. விக்கிபீடியா - கலைச்சொற்கள் (Wikipedia's English-Tamil technical glossary)

தனியுரிமைக் கொள்கை


இந்த வலைதளம் Google மற்றும் AddToAny நிறுவனங்களின் குக்கீ (cookie) எனப்படும் தகவல் சேகரிப்பானை உபயோக்கிறது.  இந்த வலைதளம் இயங்குவதற்கும், வாசகர்கள் தளத்தை உபயோகிக்கும் விதத்தை புரிந்து கொள்ளவும் குக்கீ உதவுகிறது. குக்கீயில் உள்ள தகவல் இந்நிறுவனங்களுடன் பகிரப்படுகின்றன. இந்நிறுவனங்களின் தனியுரிமைக் கொள்கைகள்: